แตกต่างแต่มีจุดหมายเดียวกัน -แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน กับการดูแลแม่และเด็ก

แตกต่างแต่มีจุดหมายเดียวกัน -แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน กับการดูแลแม่และเด็ก

มุมมองการแพทย์ไทยและแพทย์แผนปัจจุบันกับการดูแลแม่และเด็ก การแพทย์เป็นศาสตร์ของวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบไปด้วยศาสตร์หลายแขนงในการดูแลสุขภาพและเยียวยารักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วย [1] การแพทย์แผนไทย (Thai traditional medicine)...