อาหารที่ควรรับประทานและหลีกเลี่ยงหลังคลอด

อาหารที่ควรรับประทานและหลีกเลี่ยงหลังคลอด

อาหารคุณแม่หลังคลอด ไม่ได้แตกต่างจากอาหารที่คุณแม่รับประทานขณะตั้งครรภ์มากนัก ช่วงเวลาที่คุณแม่รับประทานอาหารขณะตั้งครรภ์ ก็จะคิดถึงลูกในท้องว่าควรจะได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ เมื่อลูกคลอดออกมาแล้วก็ยังคงเป็นเช่นนั้น...
ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด

ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด

ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดคืออะไร ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด (Postpartum Depression; PPD) เป็นภาวะผิดปกติทางอารมณ์ที่พบบ่อยในคุณแม่ประมาณ 10-15% ต่อปี โดยเริ่มเป็นตั้งแต่ไม่กี่สัปดาห์หลังคลอดยาวไปเป็นเดือนหรือถึงปีได้ สาเหตุของภาวะนี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน...
น้ำนมมาน้อยทำอย่างไรดี

น้ำนมมาน้อยทำอย่างไรดี

หากว่าน้ำนมมาน้อยในระยะ 1-2 วันแรกหลังคลอดนั้นเป็นเรื่องปกติ คุณแม่อย่าเครียดหรือกังวลมากเกินไปเพราะลูกมีน้ำและอาหารสะสมมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จึงยังไม่ต้องการน้ำนมมากในช่วงแรก ไม่จำเป็นต้องให้นมเสริม ยกเว้นในทารกที่มีปัญหา เช่น ทารกน้ำหนักแรกเกิดน้อยหรือเกิดก่อนกำหนด...
ขั้นตอนการอยู่ไฟ

ขั้นตอนการอยู่ไฟ

ขั้นตอนการอยู่ไฟประกอบไปด้วยหลายขั้นตอน ดังนี้ การตรวจเช็กร่างกายเป็นการเตรียมพร้อมร่างกายก่อนการอยู่ไฟโดยจะมีการตรวจเช็กอาการภายนอกและอาการภายในรวมถึงการซักประวัติโรคประจำตัว ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย...
อยู่ไฟจำเป็นไหม

อยู่ไฟจำเป็นไหม

อยู่ไฟคืออะไร? “อยู่ไฟ” เป็นคำที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลร่างกายหลังคลอดด้วยการใช้ความร้อน ในอดีตมีที่มาจากความรู้และประสบการณ์ของการแพทย์พื้นบ้านไทยที่ใช้ภูมิปัญญาไทยเข้าผสมผสานเกิดเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ใช้ดูแลมารดาหลังทุกภูมิภาคของประเทศไทย...