สรรพคุณสมุนไพรไทย

สรรพคุณสมุนไพรไทย

สรรพคุณของสมุนไพรไทยที่ใช้ในการอบและประคบ ได้แก่ ใบหนาด – แก้โรคผิวหนัง ลดอาการ พุพอง น้ำเหลืองเสีย ผักบุ้ง – บำรุงสายตา ช่วยบำรุงผิวพรรณ เกลือ – ช่วยดูดความร้อน ช่วยพาตัวยาซึมผ่านผิวหนัง ไพล ไพลสด – แก้ปวดเมื่อย ลดอาการอักแสบ ฟก ช้ำ เคล็ดขัดยอก ขมิ้น ขมิ้นชัน –...
ขั้นตอนการอยู่ไฟ

ขั้นตอนการอยู่ไฟ

ขั้นตอนการอยู่ไฟประกอบไปด้วยหลายขั้นตอน ดังนี้ การตรวจเช็กร่างกายเป็นการเตรียมพร้อมร่างกายก่อนการอยู่ไฟโดยจะมีการตรวจเช็กอาการภายนอกและอาการภายในรวมถึงการซักประวัติโรคประจำตัว ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย...
อยู่ไฟจำเป็นไหม

อยู่ไฟจำเป็นไหม

อยู่ไฟคืออะไร? “อยู่ไฟ” เป็นคำที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลร่างกายหลังคลอดด้วยการใช้ความร้อน ในอดีตมีที่มาจากความรู้และประสบการณ์ของการแพทย์พื้นบ้านไทยที่ใช้ภูมิปัญญาไทยเข้าผสมผสานเกิดเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ใช้ดูแลมารดาหลังทุกภูมิภาคของประเทศไทย...