น้ำนมมาน้อยทำอย่างไรดี

น้ำนมมาน้อยทำอย่างไรดี

หากว่าน้ำนมมาน้อยในระยะ 1-2 วันแรกหลังคลอดนั้นเป็นเรื่องปกติ คุณแม่อย่าเครียดหรือกังวลมากเกินไปเพราะลูกมีน้ำและอาหารสะสมมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จึงยังไม่ต้องการน้ำนมมากในช่วงแรก ไม่จำเป็นต้องให้นมเสริม ยกเว้นในทารกที่มีปัญหา เช่น ทารกน้ำหนักแรกเกิดน้อยหรือเกิดก่อนกำหนด...