ขั้นตอนการอยู่ไฟ

ขั้นตอนการอยู่ไฟ

ขั้นตอนการอยู่ไฟประกอบไปด้วยหลายขั้นตอน ดังนี้ การตรวจเช็กร่างกายเป็นการเตรียมพร้อมร่างกายก่อนการอยู่ไฟโดยจะมีการตรวจเช็กอาการภายนอกและอาการภายในรวมถึงการซักประวัติโรคประจำตัว ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย...