อยู่ไฟจำเป็นไหม

อยู่ไฟจำเป็นไหม

อยู่ไฟคืออะไร? “อยู่ไฟ” เป็นคำที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลร่างกายหลังคลอดด้วยการใช้ความร้อน ในอดีตมีที่มาจากความรู้และประสบการณ์ของการแพทย์พื้นบ้านไทยที่ใช้ภูมิปัญญาไทยเข้าผสมผสานเกิดเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ใช้ดูแลมารดาหลังทุกภูมิภาคของประเทศไทย...